Polityka prywatności

Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem UE o Ochronie Danych Osobowych (2016/679)

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest firma Renata Miazga-Bubak z siedzibą w Szczyrku ul. Dworcowa 8 właściciel Ośrodka Wypoczynkowego ZAPALENICA (dalej „OW Zapalenica”).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do nas: adres e-mail: info@zapalenica.pl,

adres pocztowy: OW Zapalenica, ul. Dworcowa 8, 43-370 Szczyrk.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas składania zapytania rezerwacyjnego, a także później, w związku z dokonaniem rezerwacji na usługę noclegową w naszym obiekcie oraz przy zakwaterowaniu zgodnie z warunkami rezerwacji.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez firmę Renata Miazga-Bubak?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy na usługę noclegową:

 • umożliwienia kontaktu telefonicznego lub drogą elektroniczną w celu przekazania informacji dotyczących planowanej lub zgłoszonej rezerwacji na usługę noclegową w OW Zapalenica; 
 • wprowadzenia Twojej rezerwacji do grafiku kontrolującego stan rezerwacji na usługi noclegowe w naszym obiekcie, oraz zapewnienia kontaktu z Tobą w sprawach dotyczących Twojej rezerwacji;
 • realizacji umowy o usługi noclegowe zgodnie z dokonana rezerwacją;
 • zapewnienia Tobie i pozostałym gościom OW Zapalenica bezpieczeństwa podczas realizacji umowy o usługę noclegowa zgodnie z warunkami rezerwacji;
 • kontaktowania się z Tobą w celach związanych ze świadczeniem usługi noclegowej zgodnie z dokonana rezerwacja oraz przestrzegania regulaminu pobytu w OW Zapalenica.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów statystycznych, podatkowych i rachunkowych.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę o usługę noclegową zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć tę usługę Tobie:

 • Imię i Nazwisko; adres zamieszkania; okres pobytu w OW Zapalenica; adres e-mail, nr telefonu oraz seria nr dokumentu tożsamości; imiona i nazwiska pozostałych osób w pokoju.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji świadczyć dla Ciebie usługi noclegowej w OW Zapalenica.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec firmy Renata Miazga-Bubak w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez firmę Renata Miazga-Bubak; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej

zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego

celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Strona www.zapalenica.pl wykorzystuje poniższe pliki Cookies:

 • własne pliki cookies – PHPSESSID – plik cookie utrzymujący identyfikator bieżącej sesji pomiędzy serwerem, na którym zainstalowana jest strona a urządzeniem użytkownika, za pośrednictwem którego komunikuje się on z serwerem i ze stroną.  Podstawą działania w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f GDPR
 • cookies podmiotów trzecich – Google Analytics. Ta strona internetowa wykorzystuje Google Analytics, usługę analizy danych internetowych firmy Google Inc. („Google”).  Podstawą działania w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f GDPR – realizacja prawnie uzasadnionego interesu właściciela strony, polegającego na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji strony internetowej. Cel, zakres i okres przetwarzania danych regulują warunki użytkowania: http://www.google.com/analytics/terms/pl.html, przegląd ochrony danych: http://www.google.com/intl/pl/analytics/learn/privacy.html oraz polityka prywatności: http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy.
 • Cookies podmiotów trzecich – Facebook. Używamy przycisku Like („Lubię to”) i przycisku Share („Udostępnij”) oraz widgetu Facebooka („Wtyczki Facebooka”) Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA („Facebook”), które łączą tę stronę internetową z portalem społecznościowym Facebook. Cel i zakres zbierania danych oraz dalszego ich przetwarzania i wykorzystywania przez Facebook, jak również prawa użytkownika i możliwości ustawień w zakresie ochrony prywatności znajdują się w informacjach o ochronie danych osobowych Facebook: http://www.facebook.com/policy.php. Podstawą działania w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f GDPR – realizacja prawnie uzasadnionego interesu właściciela strony, polegającego udostępnieniu zawartości strony użytkownikom serwisu Facebook.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przetwarzane tylko i wyłącznie przez właściciela firmy Renata Miazga-Bubak i jej pracowników w celu realizacji usługi noclegowej.

Nie udostępniamy Twoich danych osobowych innym osobom fizycznym lub podmiotom gospodarczym.

Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami jeśli zobowiązuje nas do tego prawo.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą o usługę noclegową, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym firma Renata Miazga-Bubak zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Zaaprobowano 25 maja 2018r.

Renata Miazga-Bubak

Nasze pokoje:

rezerwuj pobyt
OW ZAPALENICA
Szczyrk, ul. Dworcowa 8
Wszystkie prawa zastrzeżone 2023
Polityka prywatności | Projekt i realizacja: intermania.pl